Іздеу

Беттен сүю, қол жүгірту не керек!

Қаладағы ноғай қыздарын әкеп,

Сол ойында ортаға алса не дер ед?

Ш е р н и я з. Ноғай қызы сүйісуге тым құмар, Сүймек тұрсын, ерініңді жеп қояр.

Базарбай. Уай, сен байкадың ба?

Ш е р н и я з Неменені?

Базарбай. Тәлімсіген талай ноғай әйелі,

Театрда бітіред екен шаруаны.

Ш е р н и я з. Ондай жұмыс тұрмыстан туады ғой!

Не пәле ұялғаннан шығады ғой...

Неғұрлым бір нәрсені қымтай берсе,

Соғұрлым көңілің соған ауады ғой.

Қазақтың карап тұрсаң әдет-ғұрпын.

Мінез жоқ адамында қылтың-қылтың.

Сүйсе де, жек көрсе де, ашып айтад,

Боялып бұзбайды әйел мінез-құлқын.

Базарбай. Сеніңше бар жақсының бәрі кырда,

Қалада қасиетті нәрсе жоқ па?

Ш е р н и я з. Қаланың театры, музыкасы,

 
Асыл сөздер
imageimageimageimageimageimage
Кітаптары
Театр