Іздеу

Әйелдің көлгірсіген қылмыңдасы,

Көңіліме кейде менің мұң салады:

Бәрі алдау, бәрі сауда, қадам басы.

Базарбай. Қаланың музыкасы, бұраң белі, Билесең, бұраңдатып бұрар сені.

Қызбайтын сол думанға қандай жүрек?!

Қызықтың сол емес пе тұрар жері!

Ш е р н и я з. Сол айтқан қызығыңа бармас едім,

Көзімді бұраң белге салмас едім.

Соның бәрін қырдағы қара көздің,

Жаудырап бір қарасына алмас едім.

Базарбай.Пай, пай, пай! Сонша әулие қылатұғын,

Қыр қызының сонша артық несі бар еді?

(күледі.)

Ш е р н и я з. Күлме. Көздің мәнісін сен білмейсің?!

Базарбай. Не ғып білмейік?!

Ш е р н и я з. Білсең айтшы!

Базарбай. Жақсы көз беп-белгілі несін айтам?

 

 
Асыл сөздер
imageimageimageimageimageimage
Кітаптары
Театр