Іздеу

көзіміз ашылар еді. Өлдік қой әбден.

М ү с л і м. Еңдеше, Қажеке, уәде қылып қоялық. Бесіншінің міндетін аласыз ғой?

Қожантай. Бесіншіден бір үй шашау шығарсам, маған сәлем берме!

М ү с л і м. Ыбқот шықса, шығынға да, шыдайсыз ба?

Қожантай. Несі болса да, шыдаймын.

М ү с л і м. Қолыңызды әкел. (қол согысады.) Қай бұзылғанымызды осы қол ұрсын! Құдай ұрсын!

Қожантай. Құдайға тапсырдық. Тек сен де серігіңе тартып кетпесең.

М ү с л і м. Құдайға тапсырыңыз.

Қ о ж а н т а й. Жарайды, сені де бір сынайық.

Жетінші көрініс

Бұрынғылар, БОЛЫС, СҮЛЕЙМЕН МОЛДА

Б о л ы с (Мүслімге). Немене? Поштаны бүгін жөнелтуші ме едің?

М ү с л і м. Жөнелткелі отырмын, тығыз қағаздар бар еді.

 

 
Асыл сөздер
imageimageimageimageimageimage
Кітаптары
Театр