Іздеу

ҚАНАПИЯ МЕН ШӘРБАНУ

 

Төрт перделік драма

 

И с а т а й — момын қара шаруа адам, 55 жаста
Ұ м с ы н а й — оның қатыны, 47 жаста
Ш ә р б а н у — олардың қызы, 18 жаста
Ынтықбай— олардың ұлы, 22 жаста
Қ а н а п и я — қыздың асық жары, 25 жаста
С а з а м б а й — жуан бай, 55 жастта
Қ а л и п а — оның бәйбішесі, 45 жаста
Қо й ш ы б а й — байдың малайы, 30 жаста
О р а з — байдың қонсысы. 40 жасга Итбас — о да, 36 жаста
Ә ш і м — комиссар, 22 жаста
М и л и ц и я — 27 жаста

 

Б I Р I Н Ш I  БӨЛ I М

Алаң Исатайдың кірпіш үйі.  Төрде жүк: әбдіре, сандық, төсек, жабдық. Жерде құба

 
Асыл сөздер
imageimageimageimageimageimage
Кітаптары
Театр